tester strategii

Dane wejściowe:


Parametry symulacji:
ile transakcji:
ryzyko transakcji:

Metoda symulacji:
szybka
domyślna
dokładna